• Mon. May 20th, 2024

Tečaj za pridobitev naziva »OPERATIVNI GASILEC«

ByKlemenP

Mar 2, 2023

V petek 2.9.2022 se je pričel teoretični del tečaja za operativnega gasilca. Teoretični del je potekal cel september in prvo polovico oktobra. Potekal je v petkih in sobotah popoldne in v nedeljo dopoldne. Potekalo je v gasilnem domu od PGD Grahovo. Na tečaju je sodelovalo 60 tečajnikov od tega trije tečajniki iz PGD Rakek (Matej Mavsar, Katja Marolt in Aljaž Kogej). Na tečaju smo spoznali teoretične vsebine iz področja radijskih postaj, gradbeništva, gasilske taktike – ki je bila najobsežnejša – ter iz gasilske opreme in vozil. Takoj po koncu teoretičnega dela je pričela v oktobru s praktičnim delom tečaja prva skupina. Sledila je krajša pavza in že 13.1.2023 se je pričel praktični del tečaja še za drugo skupino v kateri so bili tudi tečajniki iz PGD Rakek. Praksa je potekala na več lokacijah od »stare« šole na Rakeku do Nove Industrijske Cone Podskrajnik pa do parkirišča za gasilskim domom PGD Cerknica. Na praktičnem delu so bile prikazane vse gasilske veščine iz teorije v praksi. Bilo je nekaj ur iz tehničnega reševanja in spet največ ur iz gasilske taktike. Praktični del se je končal 11.2.2023 z dvema zaključnima vajama. Kmalu je že sledil izpit in sicer 25.2.2023 v gasilnem domu PGD Cerknica. Izpit se je pričel ob 8.00 z postrojem. Po tem se je tečajnike razdelilo v dve skupini in ena je odšla najprej na teoretično preverjanje znanja, preostali pa na praktični del. Ko sta obe skupini končali sta se zamenjali tako, da so vsi morali opraviti tako teoretično kot praktično preverjanje. Vsi trije tečajniki iz PGD Rakek so odlično opravili izpit žal pa jih nekaj tudi ni naredilo. (Matej Mavsar)

By KlemenP