• Mon. May 20th, 2024

Gašenje notranjih požarov – modul A

ByKlemenP

Feb 24, 2023

21. in 22. 2. je v ICZR, enota Sežana, potekalo usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov – modul A, katerega se je udeležil tudi naš operativni gasilec.

Prvi dan so se tečajniki seznanili s teoretičnim delom tečaja, ki je zaobjel tematike varstva in zdravja pri delu,  prve pomoči, teorije gorenja in gašenja ter osnove gasilskih veščin gašenja notranjih požarov. Velik poudarek je bil pri razlagi in opisu različnih faz razvoja požara ter definicij požarnega preskoka in povratnega ognja.

Drugi dan je sledil praktični del izobraževanja, ki je potekal na večih delovnih točkah. Prva točka je bila namenjena delu z ročnikom in ustvarjanju različnih tipov vodnih curkov. Pri drugi vaji so tečajniki na simulatorju prepoznavali pojave požarnega preskoka ter poskušali poustvarjati in spoznavati ustrezne  pogoje za nastanek povratnega ognja. Na poenostavljeni manjši leseni maketi, primer stanovanjske hiše, je bilo v sklopu tretje točke prikazano horizontalno in vertikalno širjenje požara preko dimnih mas.

Po kosilu je sledila vaja v “demo” zabojniku. Tečajniki so v spremstvu inštruktorjev spremljali začetek razvoja požara, razvoja dimnih mas ter nastanek nevtralne cone. Proti koncu vaje je vsak tečajnik še poizkusil zaustaviti in omejiti požar, ki se je preko dimih mas širil pod stropom.  Zadnja vaja pa je zajemala celosten pristop kandidatov k gašenju notranjega požara. Inštruktorji so bili pozorni na pravilne postopke vstopa v objekt, napredovanja po prostoru, ohlajevanja ter prezračevanja in na koncu tudi gašenja. (Peteh J.)

By KlemenP