• Thu. Jun 20th, 2024

Zaustavljanje krvavitev in oskrba ran

ByKlemenP

Mar 5, 2023

Tokratne vaje operative smo izvajali v društvenih prostorih in so temeljile na zaustavljanju krvavitev in oskrbi ran. Gasilci so delali v skupinah in se izmenjavali na štirih scenarijih. Prvi poškodovanec je imel odrezano nogo nad kolenom, drugi prestreljeno nogo, tretji tujek v dlani in četrti zaprt zlom roke. Gasilci so morali izvesti vse postopke in pravilno oskrbeti poškodovance. Tekom vaj smo ponovili mesta digitalnega pritiska, kako se naredi kompresijska obveza z dokončno oskrbo krvavitve, eshmarhova preveza, stabilizacija tujka in mobilizacija uda. Poudarek je bil na pravilnem položaju ponesrečenca in spremljanju njegovega stanja, da ne pride do šoka.

By KlemenP