• Mon. May 20th, 2024

Vaje operative – taktični nastopi enote

ByMitja Trebec

Apr 1, 2023

Prvoaprilske vaje operative so tokrat potekale na temo taktičnih nastopov enote. Vaje smo izvedli kar na lokaciji novega gasilskega doma, saj nam velike parkirne površine v okolici omogočajo idealni poligon za izvedbo tovrstnih vaj.

Ponovili smo operativne taktične postopke za gašenje požara v objektu in sicer zunanjo pripravo cevovodov. Druga delovna točka je potekala na temo gašenja požara na vozilu v cestnem prometu z uporabo hitro napadalnega cevovoda in gašenje s pomočjo gasilne pene. Na vsaki točki smo poleg taktičnih postopkov ponovili tudi gole osnove posamezne gasilske opreme in njeno pravilno uporabo. Na zadnji točki smo si pogledali še nadtlačni prezračevalnik.

Po koncu je sledilo še pranje in čiščenje vozil ter nekaj manjših vzdrževalnih del v gasilskem domu. Na vaji je sodelovalo poleg operativnih članov kar pet pripravnikov!

Nekaj fotografij z vaj si oglejte v FOTOGALERIJI.