• Thu. Jun 20th, 2024

Taktični nastopi – požari v objektih

ByKlemenP

May 6, 2023

Majske vaje operative so bile na temo taktičnih nastopov enote ob požaru v objektu. Tekom vaj se je izvedlo dva taktična nastopa. Vsakega od njih je vodil drug vodja, prav tako so se na nalogah menjali gasilci. Gledano iz vidika gasilske taktike smo vadili posredovanje dveh oddelkov. Obnovili smo znanje iz: postavljanja klasičnih cevovodov, uporabe in taktike prezračevanja, dela s stikalnimi lestvami, uporabe termovizije, dela več napadalnih skupin v objektu, vodenja oddelka in vodenja intervencije. Po vsakem izvedenem scenariju je sledila analiza. Ob zaključku vaj smo izvedli še seznanitev z novo opremo ter prikaz dvojnega (varovalnega) napajanja napadalnega cevovoda.

By KlemenP