Delo z gasilskimi armaturami

Junijske vaje operative smo posvetili delu z gasilskimi armaturami, hkrati pa naredili tudi tlačni preizkus vseh cevi v GVC 16-25. Po kratkem uvodnem delu, ki je zajemal predstavitev različnih načinov uporabe gasilskih armatur (zbiralci, zaporni ventili, omejevalec, razdelilec, ročniki) smo zadevo še praktično preizkusili. Vaje so zajemale vse tri dele napada. Za prvi del napada smo vadili napajanje vozila iz hidrantnega omrežja s pomočjo zbiralca in zapornega ventila. Drugi del napada smo postavljali klasično in s pomočjo cevnih kaset, pri tem pa pred razdelilcem uporabili še zbiralec za rezervno napajanje tretjega dela napada. Tretji del napada smo postavljali klasično in s pomočjo cevnih svitkov. Po vzpostavitvi napadalnih cevovodov smo vadili izdelavo različnih curkov za gašenje, uporabljali različne tipe ročnikov in ostale armatur za gašenje (vodni ščit, globinski ročnik), izdelali pa smo tudi improviziran vodni monitor za gašenje. FOTO