Vaja delovna nesreča na DS SMITH

Na podlagi smernic in programa usposabljanja PGD Rakek je poveljstvo enote sprejelo sklep o pripravi in izvedbi napovedane vaje »Delovna nesreča pred mehanično delavnico«. Omenjena vaja se je izvedla 21.5.2022 s pričetkom ob 8:00 uri smo. Na vaji je sodeloval oddelek (1+6) enote PGD Rakek z vozilom GVC 16-25. Vaja se je izvedla z namenom, da se preizkusi in izpopolni organiziranost, vodenje ter pripravljenost operativne enote Rakek pri posredovanju ob primeru delovne nesreče, kjer je enota omejena z številom operativnih gasilcev. Praktična vaje je bila izvedena tudi zaradi prikaza nove opreme (hidravlično kombinirano orodje, baterijsko vrtalno in rezalno orodje) in usposobljenosti enote PGD Rakek za posredovanje ob različnih delovnih nesrečah in tehničnih posredovanjih, ki lahko doletijo podjetje oziroma zaposlene. Predpostavka vaje je bila, da je prišlo delovne nesreče med izvajanjem rednih vzdrževalnih del v okolici objekta. V nesreči sta bila udeležena dva zaposlena. Enega od zaposlenih je v predelu nog stisnil zaboj za odpadno kovino, drugi pa je med hitrim sestopom, da bi pomagal sodelavcu, spodrsnil ter se z roko nabodel na palico. Delovodja je zaradi nesreče preko ReCO Postojna aktiviral gasilce.

Po prihodu oddelka na lokacijo vaje se je od delovodje, kateri je bil ta dan v službi pridobilo podatke o dogodku, lokaciji, času in mehanizmu poškodbe. Za vstop na območje podjetja se je uporabilo kartico, katero imamo v vozilu GVC 16-25. Taktično se je posredovanje izvedlo z dvema skupinama in specialistom – bolničarjem. Po hitrem ogledu, katerega sta skupaj opravila vodja enote (intervencije) in bolničar, se je glede na mehanizem poškodb in stanje obeh ponesrečencev odločilo, da se prvo reši ponesrečenca ukleščenega pod kontejnerjem. Ponesrečenca nabodenega skozi roko pa v začetku samo stabilizira in pripravi za nadaljnje izvajanje tehničnega posega. Triaža oziroma tak vrstni red posredovanja se je določila na podlagi ugotovljenih dejstev:

  • ukleščena oseba je bila na robu zavesti in je trpela velike bolečine, omejeni smo bili tudi zaradi časa ukleščenosti ter posledic, ki jih nosi za poškodovanca tak mehanizem poškodbe.
  • oseba nabodena skozi roko je bila pri zavesti ter razen prestrašenosti in zmedenosti ni kazala večjih znakov bolečine oziroma komplikacij.

Prva skupina zadolžena za tehnični poseg pri ukleščeni osebi je s pomočjo kombiniranega hidravličnega orodja, ročne hidravlične črpalke in podložnega materiala nemudoma pričela s postopkom dviga bremena. Tekom dviga bremena je bolničar oskrboval ponesrečenca, vodja enote pa je pripravil zajemalna nosila ter komuniciral z ReCO Postojna in prihajajočo ekipo NMP Cerknica. Druga skupina sestavljena iz dveh gasilcev, ki je bila zadolžena za tehnični poseg pri nabodeni osebi, je med tem stabilizirala tujek v roki, pripravila opremo za rezanje ter nadzorovala stanje ponesrečenca. Po uspešnem dvigu bremena ter izvleku ponesrečenca se je del prve skupine priključil drugi skupini, kjer so skupaj izvedli vse postopke rezanja tujka (rezanje, ohlajevanje nabodene palice, zaščita ponesrečenca, stabilizacija prebodene roke). Preostali del prve skupine pa je pomagal dokončno oskrbeti ponesrečenca, kateri je bil ukleščen. 

Po zaključku vaje se je z vodstvom podjetja izvedlo skupno analizo, po njej pa smo gasilci zaradi vzdrževalnih del na liniji izvajali še požarno stražo. FOTO