Tečaj za višje gasilske častnike 2022

Prejšnji teden sta dva operativna člana zaključila tečaj za člane višjih poveljstev za čin višjega gasilskega častnika. Tečaj je namenjen članom gasilskih organizacij, ki želijo opravljati naloge članov višjih poveljstev. Na tečaju se kandidati natančneje seznanijo z nalogami višjih poveljstev (občinska poveljstva, poveljstva gasilskih zvez,…) in usposobijo za vodenje in pomoč pri vodenju intervencij velikosti gasilske čete in večjih formacij. Preden tečajniki pristopijo k tečaju morajo najprej opraviti sprejemno testiranje na nivoju Gasilske zveze Slovenije.

Tečaj je potekal od februarja do aprila v ICZR Pekre pri Mariboru in skupaj zajemal 79 pedagoških ur teoretičnih predavanj in praktičnih vaj z 12 različnimi vsebinami in sicer:

– Organizacija gasilstva in pravne osnove

– Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

– Razvrščanje

– Izobraževanje

– Osebnost gasilca

– Varstvo in zdravje gasilcev

– Požarna preventiva

– Gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo

– Informatika

– Vozila in oprema

– Tehnično reševanje

– Gasilska taktika

Na praktičnih vajah je bil največji poudarek na gasilski taktiki, kjer so se tečajniki seznanili z nalogami poveljstva in sistemom vodenja velikih intervencij, kjer je potrebno povezovati vse nivoje vodenja, obvladovati in izdelati načrt požarnih nevarnosti za nivo regije in GZS, povezovati in uporabljati sistem IPS (intervencijsko poveljniški sistem), organizirati štab za vodenje velikih intervencij vseh vrst, razdeliti naloge in določiti ustrezno število akterjev za posamezno intervencijo za delo v štabu in izvesti menjavo štaba ob kritičnih situacijah ter časovno daljšemu delu.

Za uspešen zaključek tečaja so morali tečajniki opraviti izpite iz posameznih predmetov in v okviru gasilske taktike izdelati operativno taktični načrt za posredovanje gasilskih formacij v velikosti bataljona ali brigade na večjem dogodku kot so npr. požari v industrijah, večjih stanovanjskih objektih, večji požari v naravi, večje tehnične nesreče ali večje nesreče z nevarnimi snovmi.

Nekaj utrinkov s tečaja si lahko ogledate na povezavi v FOTOGALERIJI.

 

Tečaj sta z domačega društva uspešno zaključila poveljnik Miha Modic in podpoveljnik Mitja Trebec.