Usposabljanje s sistemi brezpilotnih zrakoplovov (UAS/droni) za ZRP

Gasilska zveza Slovenije je v sodelovanju z Inštitutom za razvoj brezpilotnih sistemov (IRBS) v mesecu aprilu izvedla usposabljanje s sistemi brezpilotnih zrakoplovov (UAS/droni) za ZRP (Zaščita, Reševanje, Pomoč), v kar spadamo tudi gasilci. Usposabljanja sva se udeležila tudi 2 člana PGD Rakek. Po prvem uvodnem predavanju, ki je potekal v ICZR RS na Igu, smo kandidati za pridobitev licenc A1/A3 ter A2, imeli virtualne tečaje preko aplikacije ZOOM. Pregledali smo tematike, kot so varnost v zračnem prometu, omejitve človekove sposobnost, letalske predpise, splošno znanje o UAS, omejitve zračnega prostora, navigacija in operativne postopke. Kandidati smo morali tudi opraviti spletno usposabljanje za pridobitev certifikatia kategorije A1/A3. Nadaljevanje tečaja sledi v mesecu maju, kjer bomo izvedli še praktično usposabljanje ter pripravo na izpit za pridobitev licence A2. 

Peteh Jaka