Gradivo za “Kviz 2022”

MLADINCI


Čini in oznake pionirjev in mladincev; Funkcijske oznake v PGD in GZ

Oznake za veščine pionirjev in mladincev

Zgodovina gasilstva
    Vaja Na črtice vstavi manjkajoče besede. Nekje je potreben širši opis ali pa številka.

 

PRIPRAVNIKI


Čini, funkcijske oznake in specialnosti gasilcev

Zgodovina gasilstva
    Vaja Na črtice vstavi manjkajoče besede. Nekje je potreben širši opis ali pa številka.