Gradivo za “Kviz 2022”

MLADINCI


Čini in oznake pionirjev in mladincev; Funkcijske oznake v PGD in GZ

Oznake za veščine pionirjev in mladincev
  Vaja 1 Poveži številke in črke, da nastane pravilen par.
  Vaja 2 Križanka [Isti tip naloge je na tekmovanju.]

Zgodovina gasilstva
  Vaja 1 Na črtice vstavi manjkajoče besede. Nekje je potreben širši opis ali številka.
  Vaja 2 Reši križanko.

 

PRIPRAVNIKI


Čini, funkcijske oznake in specialnosti gasilcev

Zgodovina gasilstva
  Vaja 1 Na črtice vstavi manjkajoče besede. Nekje je potreben širši opis ali številka.
  Vaja 2 Reši križanko.