Obilno sneženje in poledica

Zima brez snega ni prava zima. Sneg prinaša zimske radosti, pa tudi težave. Obilno sneženje ali žled povzročata težave v prometu in preskrbi z električno energijo. Moker in težak sneg ter žled lomijo drevje in pretrgajo električne žice. Veter lahko povzroča tudi snežne zamete.

Na sneg ali žled se pripravite pravočasno:

 • redno vzdržujte strehe stavb;
 • na streho namestite snegolove;
 • zavarujte izpostavljene elemente, da jih ne poškodujeta ali polomita težak sneg ali žled;
 • okoli stavbe odstranite suha drevesa oziroma oklestite veje, ki bi se pod težo snega ali žleda lahko zlomila;
 • pripravite pesek in sol za posipanje zaledenelih površin ter lopato ali drugo orodje za odstranjevanje snega;
 • bodite pripravljeni tudi na to, da lahko pride do daljših prekinitev oskrbe z električno energijo in da je zaradi tega lahko motena ali prekinjena tudi oskrba s tekočo vodo in ogrevanje, onemogočeno je kuhanje, razsvetljava, priprava tople vode in podobno;
 • zaradi možnosti prekinitev dobave električne energije razmislite o možnostih priprave hrane in načinih ogrevanja, ki za delovanje ne potrebujejo električne energije, vendar pri tem poskrbite za požarno varnost;
 • poskrbite za zimsko opremo vozila.

Ravnanje ob napovedanih obilnih snežnih padavinah ali žledu:

 • ob napovedanih obilnih snežnih padavinah spremljajte vremensko napoved, vremenske razmere in vremenska opozorila Agencije RS za okolje.
 • že med sneženjem preventivno čistite poti in površine, ki jih uporabljate;
 • odvisno od debeline snežne odeje in teže snega ter trdnosti ostrešij odstranite sneg tudi s streh stavb;
 • kjer je to mogoče, otresite sneg z drevja in grmičevja, drogov in drugih izpostavljenih elementov, ki se lahko poškodujejo ali zlomijo pod težo snega ali žleda;
 • previdno hodite po zaledenelih in zasneženih poteh;
 • bodite pozorni na pokanje vej, izogibajte se hoji pod drevesi;
 • zaradi lomljenja vej in dreves je zadrževanje v parkih in gozdovih lahko nevarno;
 • vozil ne parkirajte pod drevesi, da jih ne poškodujejo veje ali drevesa, ki se pod težo snega ali žleda lahko zlomijo;
 • ne zadržujte se v bližini električnih daljnovodov, saj obstaja nevarnost trganja električnih kablov ter porušitve drogov in stebrov;
 • ne dotikajte se pretrganih kablov in drugih delov napeljav, saj so lahko pod napetostjo;
 • če ob izpadu električne energije le-to zagotavljate z generatorji električne energije (agregati), upoštevajte varnostne napotke skladno z navodili proizvajalcev, še posebej pa velja poudariti:
  • generatorja nikoli ne nameščajte v prostor (odprta vrata in okna ne zagotavljajo ustreznega zračenja),
  • generatorja ne postavljajte v poglobitve (jašek, vrtača, klet),
  • generator namestite v ustrezni razdalji od objekta (vsaj 7 metrov),
  • izpušna cev generatorja mora biti usmerjena stran od objekta,
  • spremljati je treba smer vetra in položaj generatorja prilagajati smeri vetra
  • bodite pozorni na znake zastrupitve z ogljikovim oksidom;
  • več napotkov za varnejše ravnanje je opisano v vodilih, ki jih je pripravila Elektrotehniška zveza Slovenije: Vodila k varnejšemu ravnanju ob priklopu nadomestnih agregatov in priročniku R. Kejžar, P. Lužnik, F. Mihalič: Uporaba električnih naprav v gasilskih enotah;
 • če nimate električne energije, za razsvetljavo uporabite baterijske svetilke. Če uporabljate sveče, upoštevajte ustrezne napotke;
 • ob izpadu električne energije ne odpirajte hladilnikov in zamrzovalnikov. Po vrnitvi električne energije preverite ustreznost živil;
 • ne odpravljajte se na pot, če to ni nujno. Če morate na pot, prilagodite vožnjo razmeram na cesti in spremljate poročila o stanju na cestah ter upoštevajte navodila pristojnih služb. 
 • ob napovedanih obilnih snežnih padavinah ali žledu se ne odpravljajte v gore;
 • ob obilnih snežnih padavinah ali žledu lahko ostanejo posamezne vasi, zaselki in kmetije odrezane od sveta. V tem primeru obvestite center za obveščanje na številko 112 ali na kakršen koli drug način o tem obvestite pristojni štab Civilne zaščite

Vir: URSZR