• Thu. Jun 20th, 2024

Nevarnost požarov v naravi

ByMitja Trebec

Jun 28, 2021

Zaradi daljšega časa suhega vremena brez padavin in višjih temperatur se povečuje tudi požarna ogroženost okolja. Na požarno ogroženost poleg padavin in temperatur vplivajo tudi drugi dejavniki – vrsta vegetacije, hitrost in smet vetra in razgibanost terena. Če so izpolnjeni določeni pogoji, lahko požar zaneti že majhna iskra, kateri se bliskovito širi po suhem terenu. Ob tem se sproščajo visoke temperature in škodljivi plini, na pogorišču pa se lahko zaradi degradacije in uničenja plasti zemlje spremeni vegetacija in povečuje erozija. Poleg rastlin so ob tovrstnih požarih ogrožene tudi živali, predvsem ptiči, ki v tem času gnezdijo, ter sesalci z majhnimi mladiči.

Vzroke za nastanek požarov v naravi delimo na naravne in človeške. Večina požarov v naravi je posledica človeške malomarnosti in nevednosti. Najpogostejši vzroki so:

– kurjenje in požiganje

– odmetavanje cigaretnih ogorkov

– odlaganje vročega pepela in drugih gorljivih materialov

– iskrenje zavor in odpadanje vročih delov zavor vlakov

– uporaba pirotehničnih sredstev, sveč, bakel ipd.

– udar strele

 

Kako ravnamo, da ne bi prišlo do požara v naravi

– V naravi kurimo samo na urejenih kuriščih

– Ne kurimo ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti

– Ne kurimo ob vetrovnem vremenu

– Uredimo varno kurišče, proč od objektov in vnetljivih stvari, očistimo okolico in odstranimo gorljiv material (les, trava, listje ipd.)

– Kurišče ogradimo z negorljivim materialom (npr. kamenje), okolico v razdalji vsaj 1 m pa očistimo vseh gorljivih materialov

– Zraven kurišča imamo vedno gasilno sredstvo za gašenje požara (voda ali gasilnik na prah)

– Po končanem kurjenju ogenj in žerjavico pogasimo in prekrijemo z negorljivim materialom

– Nikoli ne odmetavamo cigaretnih ogorkov, vročega pepela in ostalih gorljivih snovi v naravo

– Vozil ne parkiramo v suhi travi

– V gozdu in na suhih travnatih površinah ne prižigamo ognjemetov

– Upoštevamo omejitve in prepovedi o kurjenju v naravi v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti.

 

Kaj storimo, ko v naravi zagori

– Ostanemo mirni, če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti požar z razpoložljivimi priročnimi sredstvi (voda, zemlja, pesek, lopate, odeje ipd.)

– Če požara ne moremo pogasiti sami se takoj umaknemo na varno in obvestimo Center za obveščanje na številko 112.

Ob prijavi dogodka na številko 112 povemo:

– Kdo kliče

– Kje gori

– Kaj gori

– Kdaj se je začel požar

– Kakšen je obseg požara

– Kakšna pomoč je potrebna

– Ali so ogroženi ali poškodovani ljudje in živali, ali so ogrožene stavbe, vozila ipd.

– Na varnem počakamo gasilce in jih usmerimo h kraju požara.

Požarno ogroženost v državi lahko spremljate na naslednji povezavi: POŽARNA OGROŽENOST

 

Ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti naravnega okolja veljajo naslednji ukrepi:

– Prepovedano je kurjenje

– Prepovedano je kurjenje kresov.

– Izven pozidanih površin je prepovedano uporabljati predmete in naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.

– Prepovedano je izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd.

– Prepovedano je izvajati ognjemete.

Prepoved kurjenja v naravnem okolju – Branik – Rihemberk

Vir: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1181.htm