Month: January 2015

Občni zbor PGD Rakek

V prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Rakek je 31.1.2015 potekal redni letni občni zbor, na katerem smo predstavili delo društva v letu 2014, potrdili naloge ter cilje za leto 2015. Občnega zbora so se poleg članov udeležili tudi župan Marko Rupar, predstavnica GZ Cerknica Pavla Ponikvar, poveljnik Notranjske regije Rok Leskovec, predstavniki PGD Unec, PGD Ivanje selo, PGD Laze – Jakovica in …

Vaje operative – IDA

Tokratne vaje operative so bile na temo dela z izolirnimi dihalnimi aparati (IDA). V orodišču gasilskega doma smo si pogledali glavne sestavne dele, vadili sestavo in pravilno nameščanje IDA. Zunaj pa je bila postavljena proga, katere glavni namen je bil fizično obremeniti gasilca, opremljenega z IDA in vso osebno zaščitno opremo. Gasilca sta morala po klancu navzgor povleči …

Zbor mladih 24.1.2015

V soboto,24.1.2015 je bil v našem društvu Zbor mladih. Po pozdravnem nagovoru predsednika društva Drole Klemena so vodenje zbora prevzeli naši najmlajši. Nadvse uspešno ga je vodila Jana Janeš. Prvo poročilo je prebral predsednik mladine Matjaž Ilerši,  nato so mladinci in pionirji prebrali še svoja poročila iz tekmovanj in srečanj, ki so jih imeli v …

Usmeritve za uporabo letalskih RP

Uprava za zračno plovbo RS (Kontrola zračnega prometa Slovenije) je dodelila Upravi RS za zaščito in reševanje letalsko radijsko frekvenco 119.550 MHz, AM za potrebe komunikacije med zračnimi plovili, centri za obveščanje in enotami, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja (v nadaljnjem besedilu: ZIR). Frekvenco za namene izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči („fireguard“ – …

Plan dela – februar 2015

Na povezavi se nahaja plan dela operative za mesec februar 2015. Še vedno imate možnost vadbe v fitnesu, kateri se nahaja v dvorani gasilskega doma. Zaradi velikega obiska je postavljen urnik vadbe, termin za operativo je med 18:00 in 20:00 uro, ostali pred 18:00 uro. Po vadbi se pospravi uteži in naprave na svoje mesto,  prav tako prezračite in …

Vaje pripravnikov – poplave

Prve vaje pripravnikov v letu 2015 so bile na temo poplav. V teoretičnem delu so si preko predavanja pogledali osnovne značilnosti poplav, vzroke za nastanke, vrste poplav, njihove posledice, ukrepe za zaščito pred poplavami, nevarnosti za prebivalce in posredovalce. Poseben poudarek pa je bil na ukrepih, ki jih gasilske enote izvajamo na intervencijah v primeru poplav. Na …