Usmeritve za uporabo letalskih RP

Uprava za zračno plovbo RS (Kontrola zračnega prometa Slovenije) je dodelila Upravi RS za zaščito in reševanje letalsko radijsko frekvenco 119.550 MHz, AM za potrebe komunikacije med zračnimi plovili, centri za obveščanje in enotami, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja (v nadaljnjem besedilu: ZIR). Frekvenco za namene izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči („fireguard“ – angl. oznaka za to frekvenco) je predhodno odobrila Evropska organizacija za varnost v letalskem prometu Eurocontrol.

Radijske zveze na tej frekvenci z uporabo letalskih radijskih postaj med zračnimi plovili in drugimi uporabniki sistema zaščite, reševanja in pomoči v RS, se uporabljajo predvsem za potrebe monitoringa za zgodnje odkrivanje in lociranje požarov ter gašenja požarov predvsem na področju Notranjske, Severnoprimorske in Obalno-kraške regije, pa tudi drugje. Uporablja pa se lahko tudi za druge naloge, v katerih sodelujejo zračna plovila: npr. iskanje ponesrečenih in izginulih oseb, onesnaženja na morju, ob naravnih in drugih nesrečah ter drugo (vezano na potrebe zaščite in reševanja). Letalska posadka komunicira na tej frekvenci z drugimi zračnimi plovili, s pristojnim Regijskim centrom za obveščanje (v nadaljnjem besedilu: ReCO), vodjo intervencije ali pa z enotami zaščite in reševanja (v nadaljnjem besedilu: ZIR) na terenu po predpisanem protokolu. Ta letalska radijska frekvenca se uporablja izključno za potrebe ZIR, enote in službe ZIR pa medsebojno in z ReCO komunicirajo preko sistema zvez ZARE.

PRILOGA: USMERITVE ZA UPORABO RADIJSKIH FREKVENC

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.