Tečaj za Gasilca in Vodjo enot

29.09.2012 se bo pričel tečaj za Gasilca. Pogoj za pristop k tečaju je dopolnjena starost 16. let do konca tega leta. Tečaj se bo izvajal tam, kjer bo prijavljenih več tečajnikov (Begunje ali Nova vas). Če bo tečajnikov za dva tečaja, bo na obeh lokacijah.

Prav tako se bo izvedel tečaj za Vodjo enot (čin Gasilski častnik). Tečaj se bo pričel 4.01.2013lokacija izvajanja tečaja bo sporočena naknadno. Pogoj za pristop k tečaju je opravljen tečaj za vodjo enote pred 2 letoma in V. stopnja šolske izobrazbe ali opravljen tečaj za gasilca in VI. ali višja stopnja šolske izobrazbe.

Prijave za tečaja sprejemata Leskovec Rok in Vadnu Vid.

Akcija zbiranja starega papirja se nadaljuje

PGD Rakek nadaljuje z zbiranjem papirja. Ker okoli doma zares nimamo prostora, vas naprošam, da zbran papir hranite doma. Povežite se še s sosedi, da bodo vedeli, da člani društva zbiramo papir. Ko se vam naberejo malo večje količine to javite organizatorju – MIHA MODIC, telefonska številka 031-249-145. Ko se bo nabralo dovolj, bomo naročili zabojnik za odvoz.

Predsednik PGD Rakek
Rok Leskovec

 

Delo z GVC 16/25, 02.09.2012

Zopet je bila tu, prva nedelja v mesecu namreč. Že nekaj let zapored imamo operativni gasilci PGD Rakek vsako prvo nedeljsko dopoldne v mesecu rezervirano za usposabljanje. To dopoldne smo ponovno namenili spoznavanju novega vozila GVC 16/25 in postopkom dela z njim. Zbralo se nas je 13 operativcev in z obemi vozili smo odšli v novo industrijsko cono za podjetje Alumar. Prvo smo na kratko ponovili, kar smo se naučili na prejšnjih spoznavanjih novega vozila. Za tem pa smo izpeljali tri izmišljene scenarije raznih nesreč in požarov.

1. Požar bivalnega kontejnerja
2. Požar v notranjosti objekta
3. Prometna nesreča – osebni avtomobil se je zaletel v cisterno s plinom.

Po izpeljavi treh različnih scenarijev smo napravili krajšo analizo našega dela z namenom, da se napake, ki so med vajami nastale v primeru realne nesreče ne bodo ponovile. Sledilo je še pospravljanje in čiščenje opreme, ki je bila uporabljena.

Lep pozdrav in se vidimo prvo nedeljo v mesecu oktobru! Nekaj fotografij dobite tudi tule.

Vadnu Vid

Požari v naravi oziroma na prostem, 24.08.2012

Ob 12:22 je na območju kraja Studeno v občini Postojna zagorelo v naravi na zelo težko dostopnem terenu za vozila. Požar se je razširil zato je aktiviranih okoli 100 gasilcev PGD iz postojnske regije. Dodatno so bila aktivirana še društva iz GZ Logatec in GZ Cerknica. Na terenu so gasilci iz PGD Studeno, Postojna, Planina, Šmihel – Landol, Veliko Ubeljsko, Studenec, Razdrto, Slavina, Pivka, Košana, Palčje, Zagorje, Hruševje, Unec, Ivanje selo, Rakek, Dolenji Logatec, Gorenji Logatec in Rovte. Pomoč pa gasilcem iz zraka nudi letalo SV za gašenje. Fotografije, tule pa zahvala in obvestilo občine Postojna.

V petek je tako zagorelo na pobočju nad naseljem Studeno, občina Postojna. Sam požar, oziroma dim, je bilo videti tudi iz naših koncev. Ko smo se peljali iz službe v gasilski dom ga je bilo možno opazil že na ravnini med Cerknico in Podskrajnikom. Po prejemu poziva (13:59) za pomoč pri gašenju požara v naravi smo prvi izvoz opravili z GVGP-1 in štirimi gasilci, kasneje je izvozil še GVC 16-25 z desetimi gasilci. Istočasno z nami sta bili aktivirani še PGD Ivanje selo in PGD Unec, se pravi celoten sektor Rakek. Skupaj se nas je odzvalo 21 gasilcev z tremi terenskimi vozili in eno cisterno. Kar prava kombinacija za zahteven in zelo težko dostopen teren nad Studenim. Po prihodu na sprejemno mesto, ki je bilo hkrati tudi štabno mesto, smo dobili zadolžitev za gašenje desnega boka, tik pod vrhom. Zaradi močnega vetra je požar hitro napredoval, posebej na travnatem pobočju. Napredovanje se je upočasnilo šele, ko je dosegel bukov gozd in skalne pečine tik pod vrhom. Hitro širjenje nam je sprva onemogočalo učinkovito gašenje, saj smo se morali večkrat prestaviti – umakniti pred ognjem. Veliko je bilo tudi dima, ki je na trenutke popolnoma onemogočil pregled nad gašenjem. V prvih trenutkih je bilo tudi pomanjkanje vode, saj so se cisterne še prebijale proti vrhu. Določene dele je bilo potrebno očistiti in obrezati, sama cesta pa tudi ni bila vredna imena kolovoz. Tako, da je šlo zares za zelo težavno gašenje na izredno napornem terenu! Po prihodu cistern z vodo smo se skupaj z PGD Planina premaknili na samo čelo požara, kjer smo prevzeli svoj sektor (čelo požara). Z dvema GVGP-1 smo skoraj eno uro vzdrževali linijo dolgo več 100m, pomagala nam je tudi pehota in kasneje GVGP-2 PGD Rovte. Po premiku Planine na drugo lokacijo se nam je pridružil še GVGP-1 PGD Ivanje selo. Ves čas pa nam je pri gašenju pomagalo letalo SV, ki je odmetavalo vodo na čelo požara. Tudi njim je velike preglavice delal veter, saj je odvrženo vodo odneslo čez greben, včasih tudi 200m od samega cilja – kljub sporočenim popravkom mesta odmeta. »Air-tractor« se je polnil na letališču v Rakitniku, kljub temu pa je bil med dvema naletoma čas minimalen, pohvala posadki v letalu in na tleh! Šele sprememba smeri naleta je povzročila padec vode na pravo mesto. Bolj natančni odmeti bi bili mogoči s helikopterjem, kateri pa na žalost ni mogel posredovati.

Ko je bil desni del čela pod nadzorom, smo se prestavili na levi del čela, kjer so že delovale nekatere enote. Zaradi ozke vlake in že delujočih vozil na njej smo se odločili, da jim pomagamo v obliki pehote – se pravi naprtnjače na rame. Po nekaj rundah smo dočakali menjavo iz enote, sami pa odšli na počitek z malico. Med tem so prve enote po navodilu vodje že odhajale domov, v menjavo pa je prihajala nočna izmena, ki je imela nalogo nadzirati požarišče čez noč. Malo pred 20:00 uro so se na grebenu začela ponavljati manjša žarišča, zato so nas ponovno poslali na teren, kjer smo se iz spodnje strani pridružili našim na grebenu. Vožnja do lokacije je bila preprosta, naravnost navzgor po požganem pobočju – baje ni bil ravno lep pogled? Vendar je bilo še vse na pozitivni strani varnega. Kljub temu se ob povratku raje nismo obračali, lepo vzvratno vse do doline. Med tem so bile na položajih že vse nočne ekipe, zato smo lahko zaključili z delom in se vrnili v enoto. Upam, da čim prej pade nekaj dežja!