Postani operativni gasilec PGD Rakek

Bi rad pomagal, ko drugi ne zmorejo? Imaš željo pomagati ljudem v stiski? Bi bil rad del ekipe in ti tovarištvo ni tuje? Bi se nam rad pridružil in postal operativni gasilec PGD Rakek?

Naj ti pomagamo pri odločitvi!

Prostovoljni gasilci smo ljudje, ki večino svojega prostega časa namenimo izobraževanju, usposabljanju, vzdrževanju gasilske tehnike in opreme, ter pomoči ljudem v nesreči. Delo prostovoljnega gasilca operativca je naporno, večkrat nevarno in neprijetno. Biti prostovoljni gasilec ni služba, ni hobi, … je poslanstvo in način življenja! Kljub temu, da za svoje delo ne prejemamo plačila, svoje delo opravljamo profesionalno.

Delovanje na takem nivoju zahteva precej odrekanja, saj se je potrebno za uspešno in kakovostno izvedbo nalog neprestano usposabljati in uriti. Potrebuješ predanost in željo po novih spretnostih. Moraš biti sposoben sprejemati nove, raznolike izzive in biti pripravljen na skupinsko delo, saj za postavljače in iskalce slave pri nas ni prostora. V svoje vrste radi sprejmemo pridne in predane ljudi. Za delo v enoti gasilci ne prejemamo nobenega plačila, razen moralnega zadoščenja pri uspešno nudeni pomoči.

Kdo je operativni gasilec?

  • je strokovno usposobljen za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisan izpit za operativnega gasilca;
  • ima opravljen preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposoben za opravljanje gasilske službe;
  • ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
  • starost operativnega gasilca je skladna s starostjo, ki jo določa Zakon o gasilstvu: 18-63 let (moški) ali 18-50 let (ženske).

V primeru, da si star 16. let ali več, boš v okviru pripravništva v gasilski enoti opravil interno usposabljanje ter tečaj za gasilca Pripravnika. Po zaključenem tečaju za Pripravnika lahko prostovoljno sodeluješ na intervencijah pri nalogah, ki so v skladu s programom pripravništva ter niso nevarne za zdravje in življenje. Dela opravljaš pod nadzorom gasilskega vodje. Mladoletnik lahko opravlja naloge gasilca pripravnika le po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali skrbnikov. Po zaključenem pripravništvu v gasilski enoti, opravljenem tečaju za Pripravnika sledi tečaj za Operativnega gasilca. Po zaključku tečaja in starosti 18. let ali več postaneš polnopraven član operativne enote.

Imaš vozniško dovoljenje C kategorije? Take kandidate vedno potrebujemo! Po opravljenem internem usposabljanju za delo z gasilskimi vozili ter izpolnjenih zakonskih pogojih postaneš voznik – strojnik gasilskih vozil. Odgovorna in pomembna naloga, katera ni zaupana vsakomur.

Si se prepoznal, našel v napisanem? Bi rad postal operativni gasilec PGD Rakek?

Kontakt z nami lahko vzpostaviš na spodnje načine:

  • nas obiščeš vsak tretji četrtek v mesecu ob 19:00 uri, ko izvajamo preglede in vzdrževanja opreme ali prvo soboto v mesecu ob 19:00 uri, ko imamo operativne vaje
  • spremljaš na naši internetni strani plan dela za posamezen mesec in nas obiščeš na naših dejavnostih ali
  • pokličeš na 031-249-145 (Modic Miha, poveljnik) in z veseljem ti bomo pokazali opremo ter razložili kako postaneš član naše ekipe.

POTREBUJEMO TUDI TVOJO POMOČ, PRIDRUŽI SE NAM!

Postani operativec PGD Rakek