Usposabljanje za nosilca dihalnega aparata

Operativec PGD Rakek je danes v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu opravil usposabljanje za nosilca dihalnega aparata. Usposabljanje traja dva dni; prvi dan se gasilci spoznajo z opremo in ostalimi značilnostmi dela pod dihalnim aparatom, drugi dan pa je namenjen praktičnim vajam. Gasilci so po zaključku usposabljanja usposobljeni za osnovno vzdrževanje in uporabo izolirnih dihalnih aparatov. Na tečaju je velik poudarek na sami uporabi izolirnega dihalnega aparata (IDA), poudarili pa so tudi delo po skupinah, skrb za sotovariša in tudi na samo varno vrnitev iz intervencije.  S tem tečajem je operativni član pridobil veliko novih izkušenj in znanja, ponovili pa so tudi temeljne postopke oživljanja (Ileršič Matija).