• Thu. Jun 20th, 2024

Vaje pripravnikov – osnove PP

ByKlemenP

Jan 11, 2018

Na prvih letošnjih vajah s pripravniki smo obdelali temo prve pomoči. V teoretičnem delu smo obnovili osnove prve pomoči:

  • prepoznavo stanja ponesrečenca,
  • oskrbo krvavitev,
  • zlomov, izpahov in zvinov,
  • opeklin,
  • zastrupitev
  • Izvajanje temeljnih postopkov oživljanja (TPO)

Na praktičnem delu vaj pa so se pripravniki razdelili v dve skupini, kjer so vadili pristop do ponesrečenca in TPO z uporabo defibrilatorja (AED) ter nameščanje vratne in splint opornice (Trebec M.).

By KlemenP