Ujma 2014

Izšla je 28. številka revije za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jo enkrat letno izda Uprava RS za zaščito in reševanje. Tokratna številka, ki obravnava nesreče v letu 2013, obsega 319 strani in je na voljo na tej povezavi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.