Category: Usposabljanja 2013

Seznam usposabljanj v 2013

Delo z MB 8/8 in vrvna tehnika

Tudi tokratne operativne vaje so potekale na dveh delovnih točkah. Prva delovna točka, katera se je odvijala pred gasilskim domom je zajemala delo z MB 8/8: osnove delovanja, priprava na črpanje in postopki črpanja v primeru odprtih cevovodov (poplave). Po teoretičnem delu je vsak praktično preizkusil delo z MB 8/8  in vzpostavil črpanje iz rezervoarja. …

Vaje bolničarjev

Vaje bolničarjev smo zaradi visokih temperatur izvajali v okolici in v samem gasilnem domu. Tokrat so izvedbe temeljile na sistemu dominantnih poškodb, katere so se sistematično reševale po principu triažnega sistema oskrbe. Na koncu vsake vaje se je naredila kratka analiza ter na koncu še skupna vaja z večjim številom poškodovanih oseb. Naslednje vaje bolničarjev …

Vaje iz vrvne tehnike

Danes, 8.6.2013 smo izvedli usposabljanje na temo vrvne tehnike. Vaje so potekale pod vodstvom Luka in Mateja Zalokarja, dveh jamarskih reševalcev iz JD Rak Rakek, katerima se ob tej priliki še enkrat zahvaljujemo za sodelovanje. Vadilo se je na dveh delovnih točkah v Rakovem Škocjanu. Prva delovna točka je bila namenjena pravilni pripravi sidrišča za spust, …

Vaje bolničarjev – iznos

Tokratna vaja bolničarjev se je odvijala na platoju železniške postaje na Rakeku. Tema vaje je bila osnovna oskrba ponesrečenca in iznos le tega iz vozila. Po prikazu pravilnega postopka so skupine gasilcev izmenično vadile imobilizacijo, oskrbo in iznos. Za zaključek se je naredilo še dve zaključni vaji in analizo. Naslednje vaje, ki bodo čez 14 dni, …

OPR višinsko obsekovanje dreves

Izkoristili priložnost in ob nudenju storitve poseka dreves, katera so bila tik ob objektih in jih po normalni poti ni bilo mogoče odstraniti, preverili ustreznost OPR za delo sekačev – plezalcev. Zakaj? Zato ker se gasilci večkrat srečujemo z odstranjevanjem posledic neurja, med katera sodijo tudi podrta in obvisela drevesa. Namen tega operativnega postopka je …

Vaja požar Ydria Motors

Zaradi obsežnosti reševanja v realni situaciji smo danes sodelovali na vaji sektorja Cerknica v podjetju Ydria Motors. Vajo je organiziralo PGD Cerknica z namenom preveriti ustreznost evakuacijskih poti, načrta evakuacije in izurjenost pristojnih za izvedbo evakuacije v podjetju Ydria Motors. Scenarij vaje je bil sledeč: zaradi napake na stroju za plastifikacijo v proizvodnji hali 3 …

Vaje bolničarjev

Tokratne vaje bolničarjev so se izvajale na terenu v okolici železniške proge. Tema vaj so bile poškodbe, katere lahko nastanejo pri delu v gozdu, dodatna ovira pa je bila razpršenost poškodovancev po obsežnem terenu. Tako smo izvajali postopke nudenja PP pri poškodbah nastalih zaradi nesreče pri sečnji, padcu v jamo in vkleščenosti. Tudi tokrat se …