Vaje bolničarjev

Tokratne vaje bolničarjev so temeljile na večjem številu poškodovanih ali naglo obolelih oseb. Naloge so se izvajale po celotnem gasilskem domu. Simuliralo se je poškodbo hrbtenice, odtrganino roke, zastrupitev s CO, odprti zlom goleni, pneumotoraks, angino pektoris in nezavest. Pri izvajanju PP so se ekipe med seboj usklajevale in nudile pomoč ena drugi. Na koncu je …

Vaje bolničarjev

Tokratne vaje bolničarjev so potekale na sedežu RK v Cerknici. Formirali sta se dve ekipi, ki sta izvajali postopke nudenja PP na večjem številu poškodovanih oseb. Delo se je izvajalo sistematično, tako da je bil v vsaki skupini tudi vodja skupine, ki je dal navodila svojim članom ekipe. Ekipi sta se medsebojno usklajevali in po …