• Mon. May 20th, 2024

Osvetljava in gašenje s peno

ByKlemenP

Nov 2, 2013

Tokratne operativne vaje, ki so bile hkrati tudi prve nočne v letošnjem letu, so bile sestavljene iz dveh delovnih točk in zaključne vaje. Med tem, ko se je na prvi delovni točki vadilo postavljanje cevovodov za gašenje s peno, se je na drugi ponovilo postopke za pravilno delo z elektro agregatom in električnimi porabniki ter postavljalo osvetljavo okolice. Zaključna vaja je zajemala simulacijo požara na tovornem vozilu, kjer je med drugim bilo potrebno pokazati tudi današnje obnovljeno znanje. Po vaji je sledila kratka analiza, pospravljanje opreme in priprava vozila za nadaljnje delo. Vožnjo proti gasilskemu domu se je izkoristilo še za trening opremljanja z IDA.

SAMSUNG

By KlemenP