Usposabljanje novega voznika I.

Dne 31.10.2012 se je izvedlo prvo usposabljanje za novega voznika GVC 16-25. Zakaj izobraževanje in usposabljanje novih voznikov? Gasilska vozila imajo za razliko od običajnih tovornih vozil nameščene veliko tehnike in orodja – zato nam v gasilski službi voznik, ki je samo voznik, ne pomeni nič oziroma skoraj nič. Biti voznik gasilskega vozila pomeni veliko odgovornost, saj mora le-ta na lokacijo intervencije varno pripeljati drago tehniko – še bolj pa je pomembno, da varno prepelje moštvo in sebe! Poleg tega mora poznati vse dele vozila in njihovo delovanje, znati mora upravljati z vso tehniko in poznati lokacijo vse opreme v nadgradnji. Potem pa so tu še velike malenkosti, ki napravijo voznika za nepogrešljiv člen vsakega posredovanja. Velika odgovornost in tudi velika čast.

V prvem delu usposabljanja je novi voznik skupaj z glavnim voznikom v društvu opravil vožnjo, kjer se ga je opozorilo na pravilno uporabo prestavnega razmerja, pravilno uporabo zavor, pravilno lego vozila na cestišču ter na upoštevanje pravil varne vožnje. Sledile so vaje uporabe črpalke in postavitve vozila:

– uporaba in delovanje črpalke pri izvajanju gašenje s pomočjo hitre napadalne cevi,
– uporaba in delovanje črpalke pri izvajanju gašenja s pomočjo klasičnega napada,
– uporaba in delovanje črpalke pri izvajanju gašenja s pomočjo pene,
– napajanje vozila preko hidrantnega omrežja,
– pravilna postavitev vozila,
– osvetljevanje okolice in položaj strojnika pri vozilu.

Na naslednjem usposabljanju se bo že predelane teme usposabljanja ponovilo, dodalo pa poznavanje opreme v vozilu in nadgradnji. Glede na to, da se bo v naslednjem letu usposobilo še nekaj novih voznikov je bila podana ideja, da se spiše program usposabljanja za voznike – strojnike gasilskih vozil za naše društvo.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.