Vaje operative – delo s črpalkami

Po dveh mesecih prilagojenih vaj, zaradi omejitev v zvezi s COVID 19, so bile tokratne vaje izvedeno klasično, za celotno operativno skupino z delom na dveh delovnih točkah (z upoštevanjem priporočil NIJZ). Na prvi delovni točki smo ponovili delo z MB 8/8, pri tem se je napajanje izvedlo iz hidrantnega omrežja, ter postavljanje klasičnih B in C cevovodov za gašenje. Na drugi delovni točki pa se je ponovilo delo z muljno črpalko, katero se je uporabilo kot alternativni način za napajanje vozila GVC 16-25 iz določenih vodnih virov. Pri tem se je ponovilo tudi delo s črpalko na vozilu.