Tečaj za bolničarja

V soboto, 6.6.2020, so trije člani PGD Rakek uspešno zaključili 70-urni tečaj prve pomoči za bolničarje. Tečaj je potekal na Policijski postaji v Cerknici, in sicer od lanskega novembra do marca z zaključkom v juniju. Zajemal je tako teoretično kot praktično usposabljanje iz večih področji prve pomoči, kot so temeljni postopki oživljanja, položaji za ponesrečence, oskrba vseh vrst ran in zlomov, ponovili pa smo tudi osnovno anatomijo in nujna bolezenska stanja. Končni izpit je bil sestavljen iz teoretičnega pisnega dela in praktičnega dela, na katerem so tečajniki pokazali svoje znanje in z njim pridobili naziv bolničarja (Tomšič T.)