• Thu. Jun 20th, 2024

Vaje bolničarjev – UVOD 2018

ByKlemenP

Jan 4, 2018

Na uvodnih bolničarskih vajah v letošnjem letu smo obravnavali predlog plana bolničarskih usposabljanj za leto 2018. Termin bolničarskih vaj ostaja nespremenjen, tako so bolničarske vaje vsak prvi četrtek v mesecu ob 19. uri. Bolničarske vaje so namenjene vsem članom društva (operativni, veterani, članice, mladina, pripravniki), predvsem pa so na vaje lepo vabljeni operativni člani ter vsi certificirani prvi posredovalci. Za vsako vajo bo določen vodja vaje iz operativne vrste (bolničar, prvi posredovalec). Vsaka vaja bo sestavljena iz krajše predstavitve teme, pravilnega pristopa do poškodovanca ter pravilne tehnike nudenja prve pomoči. Sledilo bo delo po posameznih točkah in na koncu vsake vaje še zaključna kompleksna vaja osvojenega znanja. Osvojeno znanje na bolničarskih vajah se bo uporabilo v kombinaciji operativnih vaj na rednih mesečnih usposabljanjih operativne enote. Poudarek letošnjih bolničarskih vaj bo temeljil predvsem na ponavljanju in utrjevanju osvojenega znanja iz nudenja prve pomoči pri delu prvih posredovalcev (tujki v dihalih, močne bolečine v predelu prsnega koša, hude krvavitve, temeljni postopki oživljanja). Po končanem sestanku bolničarske ekipe smo v orodišču gasilnega doma pregledali opremo za nudenje prve pomoči ter ponovili nekaj osnovnih postopkov prvega hitrega pregleda poškodovane osebe – izmera krvnega tlaka, srčnega utripa, saturacije kisika, sladkorja v krvi (Trebec S.).

By KlemenP