Vaje operative – nenapovedana vaja

V soboto, 30.12. smo v okviru plana izobraževanj za leto 2017 izvedli nenapovedano vajo operative. Po scenariju je prišlo v garaži do zastrupitve dveh oseb z ogljikovim monoksidom, ena od njiju se je nahajala v jašku globokem 10m. Iz garaže smo prvo osebo v oskrbo bolničarski ekipi iznesli opremljeni z dihalnimi aparati in prostor prezračili z nadtlačnim prezračevalnikom. Drugo osebo smo iz jaška rešili s pomočjo vrvne tehnike in jo predali v nadaljnjo oskrbo. Cilj vaje je bilo preveriti znanje bolničarjev in ekipe za vrvno tehniko, katerega so nabrali na vajah v preteklem letu (Modic Miha).