Taktični nastopi enote

Zadnje redne mesečne vaje operative v letu 2013 so bile na temo taktičnih nastopov gasilske enote. Odvijale so se na treh različnih lokacijah po Rakeku in bližnji okolici. V IOC Podskrajnik II se je vadilo postopke gašenja požara na tovornem vozilu – izvajalo se je prometno zavarovanje, osvetljava, gašenje z VT in klasičnimi napadi ter gašenje s peno. Pri koči balinarskega društva Tičnica se je izvajala dobava vode iz oddaljenega hidrantnega omrežja in gašenje požara na objektu. Postopke posredovanja ob prometni nesreči pa se je vadilo na platoju železniške postaje. Po vsaki vaji je sledila analiza, katero je vodil vodja vaje.

SAMSUNG

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.