• Thu. Jun 20th, 2024

Vaje operative – požar v objektu

ByKlemenP

Nov 4, 2023

Tokratne vaje operative so bile na temo taktičnih nastopov enote ob požaru v objektu. Pred samim taktičnim nastopom se je pred gasilskim domom vadilo postavljanje različnih cevovodov za potrebe gašenja. Po elementarnih vajah se je na objektu starega gasilskega doma izvedlo taktični nastop enote ob požaru v objektu. Gledano iz vidika gasilske taktike smo vadili posredovanje dveh oddelkov. Prvi oddelek, velikosti 1+7 je uporabljal GVC 16-25, drugi v velikosti 1+5 pa vozilo GVM-1. Tekom nastopa se je izvedlo notranji napad z VT cevjo, notranji napad s klasičnim cevovodom, vzpostavilo se je zunanji napad za varovanje in obrambo, postavilo stikalno lestev za napad preko balkon ter kot drugo reševalno pot, izvedlo prezračevanje ter simuliralo poškodbo in reševanje gasilca z reševalno skupino. Po vaji je sledila temeljita analiza ter priprava usmeritev za nadaljnje delo enote. Na vaji skupaj z ocenjevalci sodelovalo 18 gasilcev.

 

By KlemenP