• Mon. May 20th, 2024

Vaja GZC, JUB 2023

ByKlemenP

Oct 21, 2023

V soboto, 21.10.2023 se je v organizaciji OGP Bloke izvedla vaja GZ Cerknica. Vaja je potekala na območju podjetja Jub, obrat Nova vas. Vaja je predvidevala razširitev požara po proizvodnjih prostorih, poškodovane in pogrešane zaposlene, težave z oskrbo z vodo ter preizkus vodenja večjih intervencij. Iz PGD Rakek je na vaji sodeloval GVC-1 s posadko 8 gasilcev, kot podporo vodenju pa sta s PV-1 GZC izvozila dva naša gasilca (poveljnik in namestnik poveljnika GZC). Ostala vozila in gasilci so ostali na Rakeku za potrebe morebitnega posredovanja ob drugih intervencijah. Noč pred vajo je bila zelo vetrovna in pričakovalo se je kakšno posredovanje zaradi razkritij.

By KlemenP