Vaja DS Smith – požar viličarja

Ta četrtek smo izvedli pogodbeno vajo na podjetju DS Smith Rakek. Vaja je predvidevala požar viličarja na prehodu med eno in drugo halo. Posadka GVM-1 je izvozila vnaprej z namenom ogleda situacije ter zavarovanja kraja, nato pa skupaj s posadko GVC 16-25 izvedla dva notranja napada.

Prva napadalna skupina z visokotlačno hitro napadalno cevjo je imela nalogo aktivnega gašenja požara na vozilu. Druga napadalna skupina pa je s pomočjo ostalih gasilcev vzpostavila klasični napad za gašenje s peno. Med tem časom je strojnik vozila vzpostavil dobavo vode ter pripravil linijo za potrebe polnjenja GVC iz hidrantnega omrežja.

Po vaji je sledila še analiza posredovanja, kjer se je skupaj z vodjo požarne varnosti v podjetju analiziralo naše posredovanje ter predstavilo postopke in naloge, ki jih moramo opraviti ob takem posredovanju.