Vaje operative – požari osebnih vozil

Tokratne redne mesečne vaje operative so potekale na temo gašenja požarov prometnih sredstev. Vsako leto smo aktivirani na več požarov vozil, zato so tovrstne vaje pomembne za zagotavljanje čim hitrejšega in učinkovitejšega posredovanja enote.

Vadili smo posredovanje gasilske enote oz. oddelka po operativnem postopku za gašenje požarov na prometnih sredstvih. Oddelek 8 gasilcev z vozilom GVC 16/25 je tako vadil gašenje požara osebnega vozila v različnih situacijah – na lokalni cesti in avtocesti. Posredovanje je zajemalo protinaletno in prometno zavarovanje ob prihodu na lokacijo, priprava in gašenje z visokotlačnim vodom in klasičnim vodom, ter pripravo cevovoda in gašenje vozila z gasilno peno. Tekom vaj smo vadili tudi prilagojen postopek za gašenje vozil na alternativni pogon, pripravniki pa so vadili tudi polaganje gasilskih cevovodov. Po vsaki izvedeni vaji je sledila analiza vaje in diskusija ter pospravljanje opreme.