Požar v naravi Renče-Vogrsko-Trstelj

V petek popoldne je bil preko pozivnikov aktiviran vod GZ Cerknica, katerega se je vpoklicalo zaradi na novega širjenja požara proti vrhu Trstelja in navzdol proti Renče – Vogrsko. Sestavljala so ga naslednje enote: Rakek, Begunje, Grahovo in Unec. Vod je bil na sprejemnem mestu v Vrtojbi malo po 17.00 uri, kjer se je založil s pijačo, hrano in prejel navodila ter lokacijo delovanja – severna stran Trstelja, kamor se je širilo čelo požara. Par minut zatem smo se že peljali proti Renčam, kjer smo nato skozi popoldan in noč izvajali naloge evakuacije ljudi in živali, zaščite ogroženih objektov (varovanje z napadi, izvajanje presek in protipožarov), nadzor nad požarno linijo in gašenje manjših preskokov. Enoti Grahovo (GVGP-1) in Begunje (GVC 16-25) sta delovali v Merljakih, enoti Rakek (GVGP-1, GVC 16-25) in Unec (GVGP-1) pa v naseljih Vinišče in Martinuči. Pri tem so nam pomagale še domače enote, policija in prostovoljci iz teh naselij, ki so izvajali preseke ter nas oskrbovali s hrano in pijačo. Hitro širjenje požara je bilo zaustavljeno okoli polnoči, ko smo prevzeli nadzor nad linijo požara. Tekom izvajanja nalog so se ves čas slišale močne detonacije NUS, nekatere blizu, če ne celo preblizu enotam. K sreči se je končalo brez poškodb za vse sodelujoče enote! Na tem mestu zahvala vsem prebivalcem in prostovoljcem za pomoč, prijaznost in oskrbo s hrano, pijačo, kavo,… itd. Naša zamenjava se je izvedla v soboto malo po 9.00 uri  dopoldne.