Požar v naravi Miren – Cerje

V četrtek 21.7.2022 je na območju Mirna proti Cerju deloval četrti gasilski vod iz GZ Cerknica. Tokrat v njemu ni bilo ekipe iz PGD Rakek, katera bi gasila na terenu, so bili pa trije gasilci, kateri so vodili in koordinirali delo voda. Vod je na terenu deloval 15 ur, skupaj z ostalimi vodi iz Notranjske regije. Vod je izvajal gašenje in varovanje linije požara, katerega je kljub težavam in večkratnim ponovnim vžigom obdržal na prvotnih mejah ter s tem obvaroval visokonapetostni električni daljnovod v obratovanju. Na tem območju so poleg gasilcev delovale tudi zračne sile (helikopterji, kanader).