Požar v naravi Brestovica pri Komnu

V sredo, 20.7.2022 se je na pomoč pri gašenju odpravil še tretji vod GZC sestavljen iz vozil GVC, GVV in GVGP iz PGD Rakek, Begunje, Grahovo, Martinjak in Nova vas. Lokacija je bila Brestovica pri Komnu, občina Komen, kjer je požar prešel iz italijanske strani na slovensko stran. Gasilci smo izvajali gašenje pobočja med krajema Brestovica in Sela na Krasu, črpali vodo iz črpališča za potrebe oskrbe z vodo, varovali protipožare, gasili požarno linijo in sodelovali pri izdelavi posek.