Nenapovedana vaja – delovna nesreča

V četrtek 23.6 se je izvedla letošnja prva nenapovedana vaja. Vaja je bila zastavljena kot zaključek sklopa usposabljanj iz uporabe hidravlike, tirforja, stabilizacije in prve pomoči. Scenarij je predvideval delovno nesrečo, kjer je prišlo do ukleščenja osebe pod prikolico. Prvi izvoz z GVGP-1 je zajemal ekipo bolničarjev ter vodjo, kateri je po prihodu opravil hitri ogled, sprejel in izvedel prve nujne ukrepe ter kasneje vodil posredovanje. Po prihodu ekipe z GVC 16-25 se je pričelo s postopki za stabilizacijo, dvig bremena in izvlek ponesrečenca. Prva skupina gasilcev je pripravila vse za dvig bremena s hidravliko, druga skupina gasilcev pa je vzpostavila začasno stabilizacijo in kasneje stabilizacijo oziroma pridrževanje bremena z uporabo tirforja. Z usklajenim delom obeh skupin se je breme varno dvignilo toliko, da je bil možen izvlek ponesrečenca s strani bolničarjev. Po izvleku se je izvajalo še oživljanje na simulacijski lutki z uporabo AED ter nalaganje in oskrba na obeh tipih nosil (zajemalnih, koritastih). Po vaji je sledila analiza posredovanja, kratek prikaz dela s tirforjem ter pospravljanje opreme. FOTO