Srečanje mladincev in pripravnikov

Naslednje 3 tedne bodo naša srečanja posvečena pripravam na regijski kviz. Na občinskem kvizu so bili najslabši rezultati pri prvi pomoči, tako, da smo ta teden posebej posvetili študiji gradiva iz prve pomoči.