Tečaj Pripravnik

V zadnjem tednu leta 2021 se je uspešno zaključilo temeljno gasilsko usposabljanje za naziv Pripravnik, katero se je v organizaciji sektorja Rakek odvijalo v PGD Unec. Tečaj je pogoj za pristop na naslednjemu tečaju za Operativnega gasilca. Iz PGD Rakek so usposabljanje uspešno zaključili trije kandidati za gasilca Pripravnika.

foto: PGD Ivanje selo