Gašenje požarov vozil na alternativni pogon

Novo leto, nova usposabljanja. Na prvih vajah v letu 2022 smo si preko predavanja pogledali postopke gašenja vozil na alternativni pogon. Predavanje je zajemalo spoznavanje in prepoznavanje tipov vozil na alternativni pogon, njihove varnostne elemente ter poglavitne nevarnosti. V zadnjem delu predavanja pa smo obdelali operativne postopke gašenja vozil na cestah, polnilnicah ter kako je postopati po zaključku gašenja. Predavanje je bilo pripravljeno po novem priročniku, kateri je izšel konec leta 2021 in ga lahko dobite v ekonomatu GZS. Avtor knjige je Tomaž Ažbe, poklicni gasilec. Planiran praktični vel vadbe operativnih postopkov smo izpustili zaradi izredno nizkih temperatur in ga bomo izvedli na naslednjih vajah. Predavanje je dosegljivo tule.