Praktične vaje na tečaju VG – TAKTIKA 2

V soboto, 20.11. so na lokaciji stare osnovne šole na Rakeku potekale še zadnje praktične vaje tečajnikov na tečaju Višji gasilec. Tečajniki so se preko treh delovnih točk usposabljali za vodenje skupine pri gašenju požarov v objektih. Na prvi delovni točki so vadili opremljanje z IDA, tovariški pregled, nadzor nad uporabniki ida, pripravo napadalnega cevovoda, izvajali pravilen vstop skozi vhodno odprtino ter nato pravilno napredovanje med gašenjem. Med napredovanjem po prostorih so odpirali in zapirali okna za prezračevanje, uporabili dimno zaveso, izvajali poročanje vodji oddelka in izvajali nadzor nad ostalimi člani v skupini za notranji napad. Na drugi delovni točki se je vadilo različne postopke preiskovanja, detajlneje pa so obdelali tudi nadzor nad IDA ter tehnične pripomočke za preiskovanje. Tretja delovna točka je zajemala gašenje v večnadstropnih objektih, kjer so tečajniki vadili vodenje skupine pri napeljavi različnih cevovodov po stopnišču in preko lestev. Po zaključenem delu na delovnih točkah se je izvedla še zaključna vaja, ki je simulirala požar na objektu, kjer je gorelo 1. nadstropje in mansardni del, pogrešana pa je bila tudi ena oseba. Tečajniki so delovali preko treh oddelkov, katere so vodili inštruktorji, sami pa so opravljali naloge vodij skupin in gasilcev. Vsak od oddelkov je imel svojo nalogo: 1. oddelek je imel nalogo napeljati cevovod za napajanje vozil ter preiskati pritličje objekta, 2. oddelek je imel nalogo napeljati po stopnišču cevovod za gašenje v mansardi, 3. oddelek pa je izvedel napad za gašenje preko lestve v 1. nadstropje. Po izvedeni zaključni vaji se je izvedla še kratka analiza, kjer so inštruktorji opisali delo svojega oddelka ter navedli opažene pomankljivosti.