Gašenje v višjih nadstropjih

Prva sobota v mesecu je namenjena rednim vajam operative, kjer se vadi taktične postopke oziroma izvaja taktične nastope. Tudi v decembru ni bilo nič drugače in na tokratnih vajah, katere so se izvajale kar v našem gasilskem domu, smo vadili napeljavo cevovodov in gašenje v višjih nadstropjih. Vadba je potekala preko dveh delovnih točk. Na prvi delovni točki se je vadilo napeljavo cevovodov po stopnicah, uporabo dimne zavese, termo kamere ter izvajalo gašenje in preiskovanje. Na drugi delovni točki pa se je izvedlo vstop v objekt in napeljavo cevovoda s pomočjo stikalne lestve. Napadalna skupina je v objekt vstopila nadstropje pod požarom, s pomočjo zunanje ekipe pripravila cevovod za gašenje ter nato izvedla postopke gašenja in preiskovanja. Na tej delovni točki so napadalci za napeljavo cevovodov po objektu uporabljali cevne pakete, katere je zaradi oblike lažje transportirati preko lestev, hkrati pa se lepše razvijejo v ozkih in utesnjenih prostorih.