Vaja SIQUAKE 2020

V Sloveniji med 4. in 8. oktobrom poteka mednarodna vaja SIQUAKE, katere ključni dogodek je praktična večdnevna vaja. Vaja temelji na predpostavki, da osrednjo Slovenijo prizadene potres, osredotoča pa se na operativno delovanje in usklajevanje na terenu med različnimi službami. Za namen vaje je bilo pripravljenih več delovišč v Ljubljani in širši okolici, ki so simulirala posledice rušilnega potresa in na katerih smo delovali različni reševalci iz Slovenije in tujine. Gasilci iz Notranjske regije smo na vaji sodelovali 6. oktobra, ko so bila aktivna delovišča v okolici Logatca in Vrhnike. Iz GZ Cerknica smo sodelovali gasilci iz PGD Rakek, Unec, Ivanje selo, Cerknica, Dolenje jezero, Nova vas in Bloke z vozili GVC 16-25 PGD Rakek, GVC 16-15 in GVL PGD Cerknica. Med tem, ko je oddelek »Cerknica« deloval v Logatcu na območju bivših vojašnic je bil oddelek »Rakek« napoten na območje Vrhnike. Na lokaciji bivše raketne baze smo skupaj z MUSAR enoto, pripadniki enot civilne zaščite, kinologov in Rdečega križa izvajali reševanje na desetih deloviščih. Gasilci smo na deloviščih podpiral stavbe, reševali ponesrečence, gasili požare in delali preboje za iznos ujetih ljudi. FOTO