SIQUAKE državna vaja

Foto: Šlajnar J., Hrestak Ž., Purkart K.