Gašenje notranjih požarov

Prve oktobrske vaje operative so bile na temo gašenja požarov v objektih. Ker smo dobili na uporabo objekt namenjen rušenju, smo to izkoristili ter poustvarili varne približke realnemu požaru. V prvem skupinskem delu vaj se je demonstriralo spuščanje dimne cone ter opazovalo obnašanje požara v odprtem ali zaprtem prostoru (pomanjkanje zraka). Sledilo je več izvedb notranjih napadov, kjer je vsaka skupina vadila pravilen vstop, ohlajanje dimnih plinov, gibanje in gašenje med napredovanjem ter končno gašenje požara. Pri tem smo uporabljali tudi termo kamero. Za zaključek je sledila kompleksnejša zaključna vaja s pravim požarom. Zaključna vaja je simulirala požar stanovanjskega objekta, kjer je požar zajel tri prostore v pritličju. Za gašenje smo uporabili dve napadalni skupini s klasičnim cevovodom, izvajali preiskovanje in prezračevanje z nadtlačnim prezračevalnikom. Delo v notranjih napadih so nadzorovali inštruktorji, kateri so po potrebi korigirali delo napadalcev in hkrati skrbeli za varnost. VIDEO zaključne vaje.