Elementarne vaje PP in RVG

Na tokratnih elementarnih vajah operative smo se posvečali reševanju iz jaškov in prenosu poškodovanca z različnimi pripomočki. Na prvi delovni točki se je vadilo prenos poškodovane osebe s pomočjo odeje, zajem ponesrečenca z zajemalnimi nosili, nameščanje v pravilen položaj na zajemalnih nosilih ter fiksacija s trakovi ali pajkom ter prenos in podajanje ponesrečenca v nosilih preko ovir. Na drugi delovni točki pa se je s pomočjo stikalne lestve izdelalo sistem za reševanje iz jaškov. Po izdelavi vrvne ograje se je postavilo stikalno lestev v A položaj ter nanjo izdelalo sistem škripčevja za dvig in spust poškodovane osebe s pomočjo trikotnega sedeža. Po vsaki vaji je sledila kratka analiza dela. Nekaj fotografij iz vaj si lahko pogledate v naši fotogaleriji.