Vaje pripravnikov – požari v naravi

Majske vaje pripravnikov so potekale na temo požarov v naravi. Požari v naravi so na našem področju stalnica. Vsako leto interveniramo na travniških in gozdnih požarih, velikokrat pa pride do požara tudi ob železniški progi. Skoraj vsako leto smo priča tudi gozdnim požarom na Krasu in v Primorju, kjer se ob aktiviranem državnem načrtu gasilskemu vodu priključi tudi ekipa z našega društva.

Pripravniki so na teoretičnem delu predelali osnovno terminologijo o požarih v naravi in taktične postopke gašenja. V nadaljevanju so pregledali ročno in strojno opremo za gašenje požarov v naravi, ter preizkusili njihovo delovanje. Kasneje so v taktični skupini preizkusili še navidezno gašenje požara v naravi.