Škripci in prenos ponesrečenca

Foto: Trebec S., Trebec M.