Vaje pionirjev – orientacija in gasilski poligon

Majske vaje pionirjev so tokrat potekale v gasilskem domu zaradi slabega vremena. Razdeljeni so bili v dve skupini, kjer so se na prvi točki pripravljali na orientacijo s topografskimi znaki, na drugi točki pa so se preizkusili v malem gasilskem poligonu z prekritimi očmi. Tako so se najmlajši skozi igro učili spretnosti in veščin, potrebnih tudi na različnih tekmovanjih. (N. Milošević)

Topografske znake morajo pionirji poznati na tekmovanjih iz orientacije, služijo jim tudi na praktičnih vajah za lažje gibanje po terenu.

Preko zabavnih iger se lahko najmlajši naučijo marsikaj ter osvojijo veščine, katere potrebujejo pri nadaljnem gasilskem delu.