Kratkotrajno podpiranje stavb poškodovanih v potresih – USAR

Med 2. in 5. majem je v ICZR IG potekalo usposabljanje gasilskih inštruktorjev za kratkotrajno podpiranje stavb in reševanje oseb iz objektov poškodovanih v potresih  – USAR. Iz GZ Cerknica sta se tega usposabljanja udeležila dva naša gasilca, katera sta usposabljanje tudi uspešno zaključila.

Prvi dan usposabljanja je bil namenjen teoretičnemu delu, kateri je zajemal naslednja predavanja: varstvo pri delu, orodje in oprema za reševanje iz ruševin, postopki reševanja, elementi za podpiranje, izdelava lesnih zvez in nudenje prve pomoči osebam poškodovanim oziroma zasutih v primeru potresa. Drugi dan je bil namenjen elementarnim praktičnim vajam, kjer smo tečajniki vadili postopke dviganja bremen z dvosmerno hidravliko (ročna in baterijska izvedba orodja), enosmerno hidravliko in pnevmatskimi blazinami. V popoldanskem času izdelovalo lesene osnovne elemente za podpiranje vrat, oken, balkonov, hodnikov, stropov in zunanjih sten. Vadilo se je tudi podpiranje z namenskimi kovinskimi elementi.

Tretji dan usposabljanja se je začel z dvema elementarnima vajama. Prva je bila na temo prenosa oziroma reševanja oseb iz podrtih objektov s pomočjo različnih tipov nosil in improviziranih pripomočkov. Druga vaja je bila na temo dvigovanja in vleke bremen z žičnim potegom (tirforjem). Pri tem se je uporabljalo dve napravi, zato je bilo potrebno veliko usklajevanja za enakomeren dvig bremena. Za zaključek sta se izvedla dva scenarija, katera sta predpostavljala porušitev več objektov in delo dveh enot na štirih različnih deloviščih. Pri izvajanju zaključnih scenarijev smo morali tečajniki uporabiti in pokazati vso osvojeno znanje iz prejšnjih dni ter veščine vodenja in koordiniranja. V naslednjih mesecih bo preko internega usposabljanja osvojeno znanje preneseno na domačo enoto in ostale gasilce v GZ Cerknica.