Elementarne vaje PP in RVG

Na drugih mesečnih vajah operative v mesecu aprilu smo predelali delo z zajemalnimi nosili in varovanje nosil pri iznosu po bregu – klančini. Delo je potekalo preko dveh delovnih točk. Na prvi delovni točki smo vadili delo z zajemalnimi nosili, montažo fikserja glave, nameščanje trakov in transport ponesrečenca. Na drugi delovni točki pa se je vadilo izdelavo sistema, ki služi kot pomoč za varovanje spusta in dviga nosil (za te namene se uporablja koritasta nosila) po brežini. Hkrati se je povadilo tudi izdelavo vozlov, katere se uporablja pri izdelavi sistema. Po zaključku vaj smo izvedli še čiščenje vozil in dela cevi ter popolnjevanje z gorivom.